اردوهای مدرسه ماز
اردوهای مدرسه ماز

اردوها

اردوهای مدرسه ماز

اردوها

تخمین زدن مهارتی است که یاد گرفتن آن خیلی در زندگی کار راه‌انداز است. مثلا این که چند تا صندلی در یک اتاق جا می‌شود؟ یا مقدار غذای باقیمانده در چه ظرفی ریخته شود مناسب‌تر است؟ برای رسیدن به مقصد چقدر زمان لازم است؟ و …. اردوی تخمین فرصتی است برای تمرین این مهارت در زمینه‌های مختلف و واقعی زندگی. این اردو برای والد و فرزند طراحی شده است و در یک نیم روز در غرفه‌های مختلف، بازی‌ها و فعالیت‌های متفاوتی به تقویت این مهارت کمک می‌کنند.
اردوی طناب یک روز شاد، پر هیجان و پر از بازی برای دانش‌آموزان و والدین آن‌هاست. این اردو به گونه‌ای طراحی شده که مادر و دختر یا پدر و پسر باهم در بازی‌های گروهی که بر مبنای طناب طراحی شده‌اند، شرکت کرده و کار گروهی را در کنار هم تجربه می‌کنند. بازی‌های اردو به پرورش مهارت‌های دیداری، تعادلی، دقت‌و‌تمرکز، قدرت‌ذهنی و تجسم فضایی کمک می‌کند. طراحی بیشتر بازی‌های این اردو بر مبنای قواعد ریاضی و فیزیک است.