اردوی طناب

دوره پیله ات را بگشا برای نوجوانان
مدت زمان دوره

مدت زمان اردو

نیم روز ساعت
مخاطبین

مخاطبین دوره

نوجوان و والد باهم
هزینه دوره

هزینه اردو:

محتوای اردو

روزهای شلوغ یکی پشت آن یکی می‌گذرند، دوران کودکیِ بچه‌هایم، خیلی زود گذشتند، حالا نوجوان دارم. نوجوانی که سرگرمی‌های فجازی زیادی برای خودش دارد. توی این دوران نه شهربازی برایش کار می‌کند نه قدم زدن توی پارک. چیزهایی از جنس دیگر می‌خواهد. اردوی طنابت را سفت بچسب، سعی کرده، آن چیزهای از جنس دیگر را برای شما ایجاد کند.در این کارگاهِ اردویی شما با دختر یا پسرتان به همراه والد دیگری با نوجوانش تیم می‌شوید و بازی‌های طنابی جدید را تجربه می‌کنید. توی تمام بازی‌ها رد پای طناب هست، حدودِ 4 ساعت نشاط و شادی که در اثر محرک‌های بیرونی نیست، حاصل فعالیت‌های خود شرکت کننده‌ها در قالب بازی‌های علمی، خلاق و پرتحرک است.

اهداف آموزش اردو

•تجربه یک روز والد/ فرزندی و شاد در کنار یکدیگر •افزایش شناخت و ایجاد تعامل اولیا و فرزندانشان نسبت به یکدیگر •پرورش مهارت‌های کارگروهی •ایجاد حس مقدماتی نسبت به مباحث گراف و توپولوژی •رشد و توسعه قدرت ذهنی و تجسم فضایی •پرورش مهارت‌های دیداری، عملکردی و تعادلی