دوره ها پترن سفید بنر سمت راست

کتاب بلیت خروج

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
مخاطبین دوره

مناسب

تسهیلگر دوره

گرداورنده

هزینه دوره

هزینه کتاب:

خلاصه کتاب

این کتاب یک ابزار بازاندیشی است که در کتاب تسهیلگری ، به آن اشاره شده. این کتاب شما را به عنوان تسهیلگر مجهز به ابزار ارزشیابی می کند. بلیت خروج‌، ابزاری است که در انتهای کلاس به نوجوان می‌دهید تا به کمک پاسخ هایی که دریافت می‌کنید، فرآیند یادهی، یادگیری کلاس خود را رصد کنید.

توضیحات تکمیلی

کتاب شامل دو بخش کلی است. بلیت خروج‌های محتوایی که شامل بلیت خروج‌هایی متناسب با سطوج مختلف طبقه بندی بلوم است. و بلیت خروج‌های که معطوف به فراشناخت است. نوشتن این بلیت خروج‌ها به دانش‌آموز این امکان را می‌دهد تا بتوانند روند یادگیری خودشان را بهتر بشناسند و کمک می‌کند تا یادبگیرند که چگونه یادبگیرند. علاوه بر این، این نوع بلیت خروج‌ها به مربی نیز این امکان را می‌دهد تا شناخت دقیق‌تر و کامل‌تری از مخاطب خود پیدا کند و بتواند برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای کلاس خود ارائه نماید.