دوره ها پترن سفید بنر سمت راست

5 ستاره

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
شروع دوره

تاریخ دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره

۸ ساعت
تسهیلگر دوره

نوع برگزاری دوره

حضوری
مدت زمان دوره

تسهیلگر دوره

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره

۱۵ – ۱۸ سال
هزینه دوره

هزینه دوره:

محتوای دوره

۱- شناخت پررنگ ترین نقاط قوتمان بر مبنای تست کلیفتون ۲- آشنایی با نحوه تقویت این نقاط قوت ۳- استفاده بهینه از این شناخت در زندگی روزمره ۴- استفاده از این شناخت در تصمیم‌گیری مسیر تحصیلی

سرفصل دوره

۱- شناخت پررنگ ترین نقاط قوتمان بر مبنای تست کلیفتون ۲- آشنایی با نحوه تقویت این نقاط قوت ۳- استفاده بهینه از این شناخت در زندگی روزمره ۴- استفاده از این شناخت در تصمیم‌گیری مسیر تحصیلی

پیش نیاز دوره