دوره ها پترن سفید بنر سمت راست
دوره یکی تو بگو یکی من برای نوجوانان

دوره هم تو بگو، هم من بگم ( در سه سطح )

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
شروع دوره

تاریخ دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره

12 ساعت
تسهیلگر دوره

نوع برگزاری دوره

آنلاین, حضوری
مدت زمان دوره

تسهیلگر دوره

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره

۱۲ – ۱۸ سال
هزینه دوره

هزینه دوره:

محتوای دوره

یکی از راه‌ها برای باز کردن نگاه خود به دنیا، گفت‌وگو است. در حین گفت‌وگو ما دیدگاه خود را به دیگران نمایش می‌دهیم و این فرصت را داریم که نظر دیگران را درباره دیدگاه خود دریافت کنیم و فرصت این را پیدا ‌کنیم تا دنیا را از دریچۀ نگاه و اندیشۀ دیگران ملاحظه کنیم. کارگاه مهارت‌های گفت‌وگو برای نوجوان، می‌تواند زمینۀ آشنایی با این مهارت‌ها را ایجاد کند و به نوجوان کمک کند تا ارتباط سازنده‌تری با دنیای اطراف خودش برقرار کند.

سرفصل دوره

۱- شنیدن ۲- تعلیق ۳- همدلی ۴- صدایابی ۵- کندو کاو ۶- پذیرش

پیش نیاز دوره

ندارد