دوره ها پترن سفید بنر سمت راست
دوره کهن الگوی تو چیه

دوره کهن‌ الگوهای سیستمی

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
شروع دوره

تاریخ دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره

۱۵ ساعت
تسهیلگر دوره

نوع برگزاری دوره

حضوری
مدت زمان دوره

تسهیلگر دوره

راضیه کوچک‌زاده
مخاطبین دوره

مخاطبین دوره

۱۵ – ۱۸ سال
هزینه دوره

هزینه دوره:

محتوای دوره

داشتن نگرش سیستمی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های دنیای امروز است که البته در نظام آموزشی معمول کمتر به آن پرداخته می‌شود. در اکثر نظام‌های آموزشی دنیا سوگیری شدیدی به تفکیک رشته‌ها و نگاه تخصصی به هر حوزه وجود دارد. این در صورتی است که فیزیک، اقتصاد، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی، روان‌‌شناسی، و سایر حوزه‌های دانشی در مسائل مختلف به هم مرتبط هستند و ممکن است مسائل متنوعی که در زندگی فردی یا اجتماعی با آن درگیر هستیم از جنبه‌های مختلف این حوزه‌ها به شکل متفاوتی تعبیر شود. یکی از مباحثی که در تفکر سیستمی مطرح می‌شود حل مسائل راهکارهای کارآمد سیستمی است که در این دوره به آن خواهیم پرداخت.

سرفصل دوره

۱- شناخت الگوهای مسئله‌ساز در سیستم‌ها ۲- حل مسائل زندگی با شناخت این الگوها ۳- آشنایی با تفکر سیستمی

پیش نیاز دوره