دوره ها پترن سفید بنر سمت راست

از رویا تا عمل

دوره ها پترن سفید بنر سمت چپ
شروع دوره

تاریخ دوره

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره

۱۲ ساعت
تسهیلگر دوره

نوع برگزاری دوره

حضوری
مدت زمان دوره

تسهیلگر دوره

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره

۱۵ – ۱۸ سال
هزینه دوره

هزینه دوره:

محتوای دوره

چند نوجوان سراغ دارید که کلی آرزو برای آینده‌اش دارد؟ خیالبافی‌های زیادی برای رسیدن به موفقیت دارد. ولی انگار برای رسیدن به این همه خیال و آرزو، تلاشی نمی‌کند و به نظر می‌رسد انگیزه کافی برای عمل کردن ندارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا افراد، متعهد به انجام همان کاری که دوستش دارند و آرزویش را دارند نیستند؟ چه موانعی وجود دارد که نمی‌گذارد انجامش دهند؟ چه چیز در ذهنشان می‌گذرد که وقتی اقدام به عمل می کنند، زود زمین‌گیر و بی انگیزه می‌شوند؟ در کارگاه «از رویا تا عمل»، نوجوانان موانع فکری‌ای را شناسایی می‌کنند که در پیگیری اهدافشان وجود دارد؛ و به ابزارهایی برای گذر از آن‌ها مجهز می‌شوند.این کارگاه که بر مبنای اکت (آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد) طراحی شده، تنها با جمعیت ۸ نفر برگزار می‌شود. افراد، پیش از کارگاه برای آشنایی بیشتر با تسهیلگران، گفت‌وگوی فردی بصورت آنلاین خواهند داشت.

سرفصل دوره

۱- جایی که هستم و جایی که می‌خواهم باشم ۲- شبیه‌سازی ذهن ۳- رصد افکار

پیش نیاز دوره