چند تا لیس؟ (تخمین)

دوره حرف حسابت چیه؟ برای نوجوانان
مدت زمان دوره

مدت زمان اردو

نیم روز ساعت
مخاطبین

مخاطبین دوره

نوجوان و والد باهم
هزینه دوره

هزینه اردو:

محتوای اردو

مهارت تخمین زدن به چه درد ما می‌خورد؟ آیا تا به حال پیش آمده که آخر شب، مهمان‌ها شما را با یک آشپزخانه‌ی ویران ول کنند و بروند، خداحافظ! کاری که قطعا آن موقع شب نمی‌خواهی بکنی، این است که ظرف کثیف به کوه ظرف‌های نشسته اضافه کنی. ولی نمی‌دانی این سوپ مانده توی کدام ظرف جا می‌شود؟ حالا بیا و امتحان کن، ببین چندتا ظرف دیگر باید به سینک بینوا اضافه کنی تا ظرف مناسب را پیدا کنی؟ تازه حواست باشد که یخچال هم دارد می‌ترکد پس تا می‌شود باید ظرف‌ها مناسب باشند. مهارت تخمین، این طور جاها به دردت می‌خورد و راستش را بخواهی از خدا پنهان نیست، از تو هم پنهان نباشد که با حفظ کردن و کتاب خواندن، این مهارت را پیدا نمی‌کنی! می‌پرسی پس چه‌طوری؟ ما می‌گوییم با بازی! بازی‌های اردوی تخمین به تو حسی می‌دهد تا تخمین‌های دقیق‌تر و نزدیک‌تری به واقعیت بزنی. خواستی امتحان کنی، قدمت سر چشم ما!

اهداف آموزش اردو

•درک ضرورت مهارت تخمین •کسب مهارت تخمین در زیر شاخه‌های متنوعی که در زندگی روزمره مورد نیاز است، مانند تخمین زمان، مسافت، حجم و …. •تمرین مهارت کار تیمی